Yachtmaster Offshore


 

Yachtmaster Offshore är känt och respekterat världen över som den mest eftertraktade skepparexamen. Certifikatet är ett bevis på din kompetens som skeppare. Yachtmaster är accepterat i 24 länder och båtarna som är flaggade i dessa länder motsvarar cirka 95 procent av alla yachter i världen. Yachtmaster Offshore berättigar dig till att föra ett skepp om upp till 24 meter och 200 GT, som längst 150 NM från säker hamn dvs. Kursen hålls och examineras helt på engelska.

Examinations- och kurskrav Yacht Master Offshore Sailing    

 1. Yachtmaster offshore privat
 • 2500 NM, minst 50 dagar till sjöss
 • 50 % i tidvatten (Skagerak och Kattegatt räknas)
 • 5 passager/ överseglingar på minst 50NM (var av 2 på natten, 2 som skeppare)
 • VHF/SRC certifikat
 • RYA First aid alt Elementary first aid STCW A-VI/1-3
 • Ovanstående skall vara genomfört innan examination
 1. Yachtmaster Offshore Commercial Endorsement
 • Krav som ovan, plus nedanstående krav
 • Personal Survival Techniques STCW A-VI/1-1
 • Läkarundersökning ML5, ENG1 alt TSFS 2009:3
 • PPR- kurs (se bilaga1)
 • Notera: Yachtmaster Offshore Commercial Endorsement STCW. Om du har Basic Safety certifikat, IMO 60 så ersätter detta ovanstående STCW kurser. I texten på Yachtmaster certifikatet står det att innehavaren har Basic Safety certifikat.

Kursupplägg och pris

Teori – online hemstudier i navigation med Engelskt utbildningsmaterial och övningsexempel (handledare tillgänglig via email).

Praktik – 4 dagar intensiv kurs/ segling med RYA instruktör ombord på S/Y Gigi + 1 dag förberedelse i hamn före examination.

Examen/ Certifiering – 2 dagar ombord på S/Y Gigi, tillsammans med RYA examinator.

Åldersgräns – 18 år.

Pris – Teori: 5.000 kr (+ 6 moms), Praktik: 25.000 kr (+25% moms). RYA tar ut separat avgift för certifieringen.

Plats/ hemmahamn – Hälleviksstrand på västra Orust

Certifikat – Certificate of Competence RYA/ MCA Yachmaster Offshore

Coastal eller Offshore

Anmäl dig nu!

Vi har kurser planerade vecka 18 (1-7 maj) samt vecka 21 (22-28 maj). Båda tillfällena inkluderar en praktisk del samt examination. Skicka en intresseanmälan!