Yachtmaster Coastal


Examinations- och kurskrav Yacht Master Coastal

 1. Yachtmaster coastal privat
 • 800 NM, minst 30 dagar till sjöss
 • 50 % i tidvatten (Skagerak och Kattegatt räknas)
 • 2 dagar som skeppare och 12 timmar nattsegling
 • VHF/SRC certifikat
 • RYA First aid alt Elementary first aid STCW A-VI/1-3
 • Ovanstående skall vara genomfört innan examination
 1. Yachtmaster Offshore Commercial Endorsment
 • Krav som ovan, plus nedanstående krav
 • Personal Survival Techniques STCW A-VI/1-1
 • Läkarundersökning ML5, ENG1 alt TSFS 2009:3
 • PPR- kurs (se bilaga1)

 Yachtmaster Offshore Commercial Endorsment STCW

 • Om du har Basic Safety certifikat, IMO 60 så ersätter detta ovanstående STCW kurser. I texten på Yachtmaster certifikatet står det att innehavaren har Basic Safety certifikat.

Coastal eller Offshore

Anmäl dig nu!

Vi har kurser planerade vecka 18 (1-7 maj) samt vecka 21 (22-28 maj). Båda tillfällena inkluderar en praktisk del samt examination. Skicka en intresseanmälan!