Yachtmaster


Coastal eller Offshore

Anmäl dig nu!

Vi har kurser planerade vecka 18 (1-7 maj) samt vecka 21 (22-28 maj). Båda tillfällena inkluderar en praktisk del samt examination. Skicka en intresseanmälan!

Känslan att lägga ut som skeppare med bekräftade och certifierade kunskaper i navigation och sjömannaskap är fantastisk. Orust Maritime School erbjuder som RYA Training Centre möjligheten att bli examinerad RYA Offshore eller Coastal Yachtmaster. En internationellt uppmärksammad och erkänd certifiering som skeppare.

Både Offshore eller Coastal skeppare har behörighet att ta ansvar för ett fartyg upp till 24 meter och 80 bruttoton. Skillnaden är att som Offshore skeppare är du certifierad att segla upp till 150 NM från en säker hamn. Med Coastal har du behörighet upp till 20 NM.

Följande illustration visar vilka förkunskapskrav och steg som tar dig till att bli en certifierad Yachtmaster.

 

En Yachmaster bygger på att du har med dig flera grundkunskaper inklusive praktisk erfarenhet som skeppare