Tall Ships Races 2017


Tall Ships Races 2017, är sommarens största seglingsevent i Östersjön. Nu kan du anmäla dig som besättningsmedlem på S/Y Gigi.

Tall Ship Race är ett internationellt ungdomsevenemang och en kappsegling med flera klasser. Upplägget innehåller massor med sociala aktiviteter och möjligheter att knyta livslånga kontakter med övriga besättningar ombord på både fullriggare och modernare fartyg. I år går kappseglingen mellan Sverige, Finland och Litauen samt Polen.

S/Y Gigi, en Swan 48, har deltagit i Tall Ships Races sedan 2011, med mycket goda resultat i sin klass, varav två förstaplatser.

Totalt brukar det vara ca. 100 deltagande fartyg, allt från 40ft till 356ft. Du har nu möjlighet att ingå i besättningen ombord på S/Y Gigi.

Vi hoppas med denna inbjudan att möjligen du och någon bekant känner för att delta ombord på vår Swan 48 S/Y Gigi i 2017 års Tall Ships Races.

Låt dig inte skrämmas av ”tävlingsmomentet” i Tall Ships Races. Deltagarna är alla amatörer, från nybörjare till mer erfarna seglare. Alla i besättningen är välkomna att ”nätverka” och delta på festligheterna i de olika värdhamnarna. Nedan finner du länkar som talar om de olika platserna vi kommer att besöka.

Halmstad

Kotka

Turku (Åbo)

Klaipeda

Szczecin

S/Y Gigi ägs och sköts av Navigare Necesse Est, som är en icke vinstdrivande stiftelse, med syftet att främja och uppmuntra ungdomar i de maritima färdigheterna som navigation, sjömanskap och segling.

Sträckor och priser

Datum Sträcka Pris Ungdom
(inkl. 6% moms)
Pris Vuxna
(inkl. 6% moms)
Distans
26 juni - 30 juni Hälleviksstrand - Halmstad (Tillfart) 2.000 kr 3.000 kr 110 NM
30 juni - 14 Juli Halmstad - Kotka (Race 1) 7.000 kr 10.500 kr 670 NM
15 juli - 21 juli Kotka - Åbo (Cruise-in-Company) 3.500 kr 5.250 kr 220 NM
21 juli - 30 juli Turko - Klaipeda (Race 2) 4.500 kr 6.750 kr 300 NM
31 juli - 6 aug. Klaipeda - Szczecin (Race 3) 3.500 kr 5.250 kr 300 NM

Tillfartsseglingen till Halmstad med valda strandhugg inkluderar Tall Ships Races 2017 invigningsfestligheter i Halmstad. Avseglingen från Hälleviksstrand är planerad till den 26 juni. Det går att delta på en eller flera delsträckor. Varje delsträcka leds av en erfaren skeppare med Yachtmaster offshore certifikat, som ser till att båten, säkerheten och maten hålls på en hög nivå.

Det finns plats för 4 till 7 besättningsmedlemmar, utöver skepparen, på varje sträcka. Under Tall Ship Races tävlingen måste minst 50 % av besättningen vara ungdomar (15 – 25 år).

Kostnaden för att få en plats ombord som besättningsmedlem är beroende av deltagande delsträcka. Avgiften täcker boendet och maten ombord på Gigi samt alla hamnavgifter och övriga kostnader som rör båten. Resor till och från de olika hamnarna är inte inkluderade.

Sommarens segling med S/Y Gigi på totalt ca. 1.600 NM erbjuder många alternativ till fantastiska upplevelser. Seglingen är en ypperlig möjlighet att samla offshore erfarenhet och sea miles till en framtida Yachtmaster utbildning.

Vi hoppas att den här inbjudan väcker intresse. Det går att anmäla sig nu för en eller flera delsträckor. Hör gärna av er för att få mer information och diskutera upplägg m.m. Alla rekommendationer är välkomna.

För ytterligare information eller frågor kontakta:

Nicholas Rolander +46 (0) 708 334 351, nicholas@rolander.se

Skeppare